Η μονάδα παραγωγής Αδρανών Υλικών ιδρύθηκε με την απόφαση 3154/Ν.1892/90 στην  Άρδασσα Εορδαίας Πτολεμαϊδας. Πρόκειται για λατομείο, το Συμβούλιο Μίσθωσης του οποίου αρχικά είχε συναφθεί με την τοπική κοινότητα. Επί του παρόντος η εταιρεία είναι σε διαδικασία υπογραφής εικοσαετούς Συμβολαίου Μίσθωσης με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, εφόσον πρόσφατα τα λατομεία περιήλθαν στην ευθύνη των Περιφερειών. Η περιοχή στην οποία βρίσκεται η μονάδα έχει χαρακτηρισθεί ως λατομική, συνεπώς δεν υπάρχει πρόβλημα με την έκδοση αδειών και την ανανέωση του συμβολαίου μίσθωσης (τα οποία και θα κατατεθούν το συντομότερο δυνατό). Συνημμένα κατατίθενται η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας σπαστηροτριβείου αδρανών υλικών στο λατομικό χώρο η οποία ήταν σε ισχύ έως το τέλος 2001, η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση του λατομείου και τη λειτουργία του σπαστηροτριβείου καθώς και η Έγκριση τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης λατομικού χώρου).

Τα αδρανή υλικά που παράγονται στη μονάδα σχεδόν αποκλειστικά απορροφώνται από την ίδια την εταιρεία τόσο για την παραγωγή σκυροδέματος της ιδίας αλλά και της ΕΡΓΟΚΑΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΤΕΒΕ (η οποία απορροφά περίπου 1500 τόνους/ ημέρα), όσο και από την μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος της Πτολεμαϊδας (που απορροφά αντιστοίχως 500 τόνους την ημέρα). Το λατομείο ευρίσκεται πολύ κοντά στις δύο αυτές μονάδες, οι οποίες κατά συνέπεια δεν επιβαρύνονται με κόστος μεταφοράς.

Τα υλικά που παράγονται στο λατομείο είναι:

  • Άμμος 
  • Χαλίκι 
  • Γαρμπίλι 
  • 3 Α 
  • Σκύρα

Η μονάδα εντάχθηκε στον Ν. 1892/90/29-5-96, με απόφαση του Προέδρου του ΕΟΜΜΕΧ (ΦΕΚ 148/31-5-1996)  με συνολικό κόστος 324.545,85 € και επιχορήγηση 40%. Το υπόλοιπο ποσόν καλύφθηκε από τραπεζικό δανεισμό (ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ) σε ποσοστό 30% και ιδία συμμετοχή των δύο μετόχων. Η επένδυση ολοκληρώθηκε στις 28/8/1998. Η συγκεκριμένη επένδυση αφορούσε την αγορά των σπαστήρων της μονάδας. Κατατίθενται συνημμένα ανάλογα δικαιολογητικά.

 

Επικοινωνία

  • Φιλίππου 4, Πτολεμαϊδα Ελλάδα
  • JLIB_HTML_CLOAKING
  • +30 24630 54321-4