Η  μονάδα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος της ΜΠΕΤΟΚΑΤ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1992 στη ΒΙΠΕ  Φλώρινας και λειτουργεί τμηματικά από το 1993. Σήμερα διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό για την παραγωγή μεγάλης ποικιλίας συνταγών ετοίμου σκυροδέματος.

Η μονάδα εντάχθηκε στο Ν. 1892/90 με την απόφαση 806/65181/Ν 1892/90/29-6-92 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 305/31-12-1993), με συνολικό κόστος 990.462,22 € και επιχορήγηση 40%. Το υπόλοιπο ποσόν καλύφθηκε από την ίδια συμμετοχή των δύο μετόχων. Η επένδυση ολοκληρώθηκε στις 15-11-1995 (ΦΕΚ 277/30-11-1995). Κατατίθενται τα σχετικά δικαιολογητικά.

Η μονάδα είναι δυναμικότητας 90 κυβικών μέτρων/ώρα και το μερίδιο της στην τοπική αγορά είναι περί το 30%. Λόγω του ότι αναγκάζεται να μεταφέρει αδρανή υλικά από την Πτολεμαϊδα, η τιμή πώλησης είναι κατά 5,87 €/κυβικό μέτρο ακριβότερη από τους ανταγωνιστές στην περιοχή. Εντούτοις αυτό αντισταθμίζεται από την καλύτερη ποιότητα σκυροδέματος που οφείλεται κατά βάση στη καλή ποιότητα αδρανών υλικών που χρησιμοποιεί.

Στη μονάδα υπάρχει σύγχρονα εξοπλισμένο Χημικό Εργαστήριο, στο οποίο γίνονται αφενός μεν ο έλεγχος ποιότητας των υλικών, αφετέρου δε η μελέτη σύνθεσης των προς παραγωγή ποιοτήτων σκυροδέματος, καθορίζεται δηλαδή με ακρίβεια η συνταγή για την παραγωγή της κάθε ποιότητας. Ακολούθως, η εκτέλεση των εντολών παραγωγής γίνεται αυτόματα με την χρήση ηλεκτρονικού εντολέα, ο οποίος ενεργοποιεί μέσω σερβομηχανισμών τα συστατικά που περιέχει κάθε συνταγή και τα οδηγεί από τους χώρους αποθήκευσης (σιλό-δεξαμενές) προς τον κεντρικό αναμικτήρα παραγωγής σκυροδέματος. Μετά την παραγωγή κάθε συνταγής γίνεται μετάγγιση του ετοίμου σκυροδέματος στα οχήματα (βαρέλες) για την τελική τους μεταφορά στους χώρους των έργων. Η παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας γίνεται αυτόματα. Η μεταφορά του σκυροδέματος γίνεται από ιδιόκτητο στόλο οχημάτων μεταφοράς σκυροδέματος (βαρέλων).

Η μακρόχρονη εμπειρία της εταιρείας, η οργάνωση της και ο εκσυγχρονισμός των μηχανημάτων παραγωγής των καθιστούν ικανή να ανταποκριθεί στις ολοένα εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς σε νέους τύπους προϊόντων και να προσφέρει στον πελάτη άριστη εξυπηρέτηση και άριστη ποιότητα προϊόντος.

 

 

Επικοινωνία

  • Φιλίππου 4, Πτολεμαϊδα Ελλάδα
  • JLIB_HTML_CLOAKING
  • +30 24630 54321-4